Arviointi

Alla olevan linkistä avautuu arviointisuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016. Siitä näkyy, missä vaiheessa lukuvuotta eri aineissa suoritetaan arviointia.

Arviointisuunnitelma 2015-2016.pdf

Mainokset