JOPO

Joustavaan perusopetukseen hakeminen

Joustava perusopetus (Jopo) on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa perusopetuksen viimeiset lukuvuodet (kahdeksas ja / tai yhdeksäs luokka). Se on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Tavoitteena on parantaa nuoren koulumotivaatiota, kehittää elämänhallintataitoja ja opiskeluvalmiuksia, tukea peruskoulun päättötodistuksen saamisessa sekä varmistaa nuorelle jatko-opiskelupaikka. Jopo-luokalla opiskellaan 10 oppilaan pienryhmässä, jossa työskentelee opettajan lisäksi osan viikkoa koulunkäyntiavustaja.

 

 

Opinnoissa vuorottelevat työpaikkaopiskelu työpaikoilla sekä lähiopetus kouluilla.  Koulussa opiskellaan pääsääntöisesti kolme päivää viikossa ja työpaikalla kaksi päivää viikossa. Työjaksoilla oppilaat saavat oppimistehtäviä ja oppilas saa jakson aikana opettajalta ohjausta ja opetusta tehtäviin liittyen. Työpaikkaopiskelujakson päätteeksi työjakso arvioidaan yhdessä oppilaan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kesken. Työtapoja ovat myös opintoretket ja –käynnit sekä mahdolliset leirikoulut.

 

Vantaalla joustavaa perusopetusta järjestetään jokaisella kolmella oppilaaksiottoalueella. Luokkia on Hämeenkylän, Kilterin, Sotungin, Havukosken, Mikkolan, Kartanonkosken ja Simonkylän kouluissa.  Haku tapahtuu kerran vuodessa ja seuraava hakuaika on 9.1.-31.3.17. Oppilas huoltajineen täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi laitetaan pedagoginen arvio tai pedagoginen selvitys ja viimeisin arvio/todistus. Kaikki oppilaat haastatellaan Vantaan yhteisellä haastattelukyselyllä, haastattelut järjestetään  3.4-28.4.2017 ja näiden pohjalta oppilaat valitaan joustavaan perusopetuksen ryhmään. Päätöksen valinnasta tekee perusopetuksen aluepäällikkö. Päätökset tehdään viikolla 20.

 

Jopo-opettajat järjestävät alkuvuodesta 2017 tiedotuksen joustavassa perusopetuksessa opiskelusta alueensa yläkouluissa.

 

Terveisin,

Pepita Kaskentaus

opetuspäällikkö

 

Lisätiedot koulun opinto-ohjaajilta ja aluekoordinaattoreilta:

Läntinen alue: Jyrki Tiihonen 09 839 28845

Itäinen alue: Päivi Eskonlahti  09 83922188

Koillinen alue: Erja Päivinen 09 839 27634

s-posti muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi

 

 

 

 

Hakeminen Jopo-luokalle

Mainokset