Kielikylpy

Kielikylpy on metodi, jossa äidinkielenään suomea puhuvat oppilaat opiskelevat osittain ruotsin kielellä. Alimmilla luokilla ruotsinkielisen opetuksen osuus on suuri ja se vähenee peruskoulun loppua kohden. Kielikylpyopetuksen tavoitteena on toiminnallisen ruotsin kielen taidon saavuttaminen. Oppilaat tulevat Kilterin koulun kielikylpyluokalle Uomarinteen alakoulusta. Jokaisella luokkatasolla on yksi kielikylpyluokka.

Kielikylpyluokilla noudatetaan koulun yleistä opetussuunnitelmaa ja opetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde. Ruotsiksi opetettavat aineet voivat vaihdella vuosittain resurssien mukaan. Opinnoista noin kolmannes pyritään antamaan ruotsin kielellä. Myös niissä aineissa, joita opiskellaan ruotsin kielellä, varmennetaan suomenkielisen sanaston hallinta mm. jatko-opintojen turvaamiseksi.

Tällä hetkellä ruotsin kielellä opiskeltavia aineita ovat
– historia
– yhteiskuntaoppi
– kotitalous
– terveystieto
– maantieto
Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelma. Kielikylpyluokilla on ruotsin kielen opetusta jokaisella vuosiluokalla neljä viikkotuntia muiden luokkien kahden viikkotunnin sijaan. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

 

Språkbad med elevernas ögon

När man är i en språkbadsklass i Kilteri gör man många projekt och roliga saker men man studerar också lite tråkiga saker t.ex. adjektivens böjning och grammatik. Det är trevligt att lära sig nya grejer. Vi repeterar också gamla saker. Det är bra för att man kan ha glömt dem.

I lågstadiet är du med din klass nästan hela tiden, men i högstadiet får du en möjlighet att jobba också med andra människor i t.ex. slöjd.

På högstadiet har vi inte så många ämnen på svenska. Vi har bara geografi, hälsokunskap, historia, huslig ekonomi och klassföreståndares timme på svenska.

Minttu och Alisa 7A

Mainokset