Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen niihin. Koulukuraattori tukee oppilaita ja heidän perheitään ongelmatilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia.

Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on asioita mielessäsi, jotka painavat sinua ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta etkä oikein tiedä mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Yhteystiedot:
Kerttu Myllärinen
09 839 39939
kerttu.myllarinen@vantaa.fi

Tavoitat myös kuraattorin sovellusten WhatsApp ja Kik kautta

Kuraattoriimme voi olla yhteydessä ja häntä voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa:

Facebook – Koulukuraattori Kerttu Myllärinen

 

Mainokset