Oppilaanohjaaja

Oppilaanohjaaja on ohjauksen asiantuntija. Opo auttaa  oppilasta oman polun löytämisessä. Opo osallistuu  jatko-opintojen suunnitteluun yhteistyössä huoltajan kanssa.

Mainokset