Oppilaskunta

Oppilaskunnan edustajistoon valitaan toiminnasta kiinnostuneita oppilaita eri luokilta. Edustajiston lisäksi valitaan hallitus. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen jäsenet. Hallitukseen valitaan neljä oppilasta 9. luokalta, neljä oppilasta 8. luokalta ja kolme oppilasta 7. luokalta. Hallituksen jäsenet kertovat 7. luokille hallituksesta syyskuussa. Vapaaehtoiset ilmoittautuvat luokanvalvojalle, jonka jälkeen hallitus kokoaa kaikki halukkaat yhteen kokoukseen luokittain. Tarvittaessa hallitus haastattelee oppilaita ja valitsee halukkaista innokkaimmat ja soveliaimmat oppilaat oppilaskuntaan.

Oppilaskunnan edustajiston ja hallituksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. Vuoden 2015-2016 tavoitteena on oppilasvetoisemman kokouskulttuurin vakiinnuttaminen. Oppilaat oppivat kokouskäytäntöjä, yhteisöllisyyttä ja aktiivisen vaikuttamisen taitoja.

Edustajisto järjestää koulun yhteishenkeä ylläpitäviä tapahtumia kaikille oppilaille ja opettajille. Syyslukukauden aikana järjestetään ainakin Halloween, vanhan ajan koulupäivä ja joulukalenteri sekä suunnitellaan kevään toimintaa. Oppilaskunnan tavoitteena on myös vahvistaa opettajien ja oppilaiden välistä yhteisymmärrystä ja välittää opettajakunnalle tietoa oppilaiden ajatuksista kouluelämään liittyen.

Jokainen luokka valmistelee luokanvalvojan tunnilla Vaikuttaja-päivään oman ehdotuksen. Oppilaskunnan hallitus antaa ohjeet ehdotusten tekemiseen ja järjestää koko koululle äänestyksen luokkien ehdotuksista. Valittu ehdotus toteutetaan ja tämän lisäksi oppilaskunnan hallitus pyrkii toteuttamaan muut toimivat ehdotukset tai välittämään tietoa eteenpäin ja tuomaan näin eri luokkien toiveita koulun toimintaan mukaan.

Oppilaskunta kokoontuu 1-4 kertaa kuukaudessa ja se järjestää tapahtuman noin kerran kuukaudessa.
Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Virpi Silenti ja Salla Siukonen.

Mainokset