Tukioppilastoiminta

Kilterin koulun tukioppilaat valitaan 8. luokan keväällä hakemusten ja haastattelujen perusteella. Tukioppilaiksi valitut koulutetaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja nuorisotoimen kanssa.

Tukioppilaat ovat tukemassa 6. luokkalaisten siirtymistä yläkouluun keväisin järjestettävällä tutustumiskierroksella Kilterin koulussa ja olemalla mukana oppilaanohjaajien yläkouluinfoissa eri alakouluilla. Tukioppilaat esittäytyvät kevään vanhempainillassa myös tulevien oppilaiden vanhemmille.

7. luokan alkaessa 9. luokan tukioppilaat ovat vahvasti mukana uusien luokkien ryhmäytyksissä. Tukioppilaat ovat muun muassa mukana ensimmäisen viikon ryhmäytyspäivissä, joissa he vetävät omaa rastiaan. Vuoden mittaan tukioppilaat ovat mukana 7. luokkien luokanvalvojantunneilla sekä toimivat koko koulua koskevien teemojen parissa, kuten kiusaamisen ehkäisemisessä ja kouluviihtyvyyden parantamisessa. Näihin teemoihin tartutaan muun muassa järjestämällä erilaisia tempauksia ja juhlia.

Kilterin koulun tukioppilastoimintaa ohjaavat lukuvuonna 2015-2016 Jenni Järvikangas, Pauliina Savijoki ja Sanna Eloholma.

Mainokset