Tuntijako

 

Aine 7lk 8lk 9lk Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 10
A-kieli 2 3 3 8
B-kieli 2 2 2 6
Matematiikka 3 3 4 10
Biologia ja maantieto 2 2 3 7
Fysiikka ja kemia 2 3 2 7
Terveystieto 1 1 1 3
Uskonto/elämänkatsomustieto 1 1 1 3
Historia/yhteiskuntaoppi 1 3 3 7
Musiikki 1 1 2
Kuvataide 2 2
Käsityö 3 3
Liikunta 2 2 2 6
Kotitalous 3 3
Oppilaanohjaus 1 1 2
Valinnaiset aineet 2 5 4 11
Oppilaan tuntimäärä 30 30 30 90
Vapaaehtoinen A-kieli 2 2 2 6
Oppilaan tuntimäärä 30-32 30-32 30-32 96

Vuosiluokilla 7-9 valinnaisen A-kielen valinneiden oppilaiden tuntimäärä voi ylittää 30h/viikko koululle annettujen resurssien puitteissa korkeintaan 2h/viikko/vuosiluokka. Vuosiluokkien 7-9 tuntimäärä on puolen tunnin tarkkuudella 30 ja kokonaistuntimäärä on 90 edellä mainituin poikkeuksin.

Mainokset