Yhteisöllinen hyvinvointityö

Koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka koordinoi, kehittää ja arvioi koulun oppilashuoltotyötä. YHR:ään kuuluu rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. YHR:n toimintaan osallistuu sovitusti myös oppilaat, huoltajat ja muut yhteistyötahot. Hyvinvointityötä koulussa johtaa rehtori.

Yhteisöllisessä hyvinvointityössä  tavoitteena on huolehtia kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.  Hyvinvointityössä tehdään yhteistyöstä oppilaiden, huoltajien sekä muiden verkostojen kanssa.

Mainokset